Monday, 7 August 2017

Dalil2 kewujudan sihir dalam islam

Dalil Kewujudan Sihir

*Dalil al-Quran,Allah s.w.t. berfirman maksudnya:

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan kepada Sulaiman(dan mereka mengatakan bahawa Sulaiman itu mempunyai kerajaan sihir,sedangkan Sulaiman tidak kafir)tidak mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil yakni Harut dan Marut,sedangkan kedua-duanya tidak mengajarnya(sesuatu)kepada seorang pun sebelum mengatakan:"sesungguhnya kami hanya cubaan (bagimu),sebab itu janganlah kamu kafir.Maka mereka mempelajari dari kedua-dua malaikat itu apa yang dengannya mereka dapat menceraikan antara seorang(suami)dan isterinya.Dan mereka itu( ahli sihir)tidak memberi mudharat dengan sihir tersebut kepada seorang pun melainkan dengan kuasa Allah s. w. t.Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat.Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahawa sesiapa yang menukarnya(kitab Allah)dengan sihir itu,tiadalah baginya keuntungan di akhirat dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui."

*Dalil al-Sunnah:

Diriwayat oleh Abu Musa al-Asy'ari r.a bahawa Rasulullah s.w.a. bersabda: "Tidak akan masuk syurga penagih khamar juga tidak akan masuk syurga orang yang percaya kepada sihir sebagaimana halnya tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturrahim".

Pembahagian Sihir

Ulama'telah membahagikan sihir kepada 8 bahagian:

1. Sihir orang-orang kildan dan kisydan yang menyembah 7 bintang.

2. Sihir orang-orang yang berilusi dan berjiwa kuat.

3. Meminta bantuan dengan roh-roh rendah ya'ni jin.

4. Khayal,hipnopsis atau silap mata.

5. Perbuatan aneh yang nampak dari penyusunan alat-alat berdasarkan ukuran- ukuran tententu.

6. Menggunakan ubat-ubat khusus ya'ni dalam berbagai-bagai bentuk makanan dan minyak.

7. Menggantungkan ke hati mangsa bahawa si tukang sihir mengetahui nama dan
apabila muncul rasa takut maka akan lemah pula kekuatan pancaindera mangsa.

8. Mendekat dengan cara yang ringan dan lembut.Ini telah menjadi perkara lumrah di kalangan masyarakat.

Oleh: Ustaz Syarhan Syafie

sumber: hasnulhadiahmad.blogspot.com

No comments:

Post a Comment